Obra

12167735_1202083816472298_11606613_n

Hindi.

Hindi mo kilala kung sino ako,

Pero kung anu-ano na

ang sinasabi mo.

Hindi mo alam kung ano

ang pinagdadaanan ko,

Pero kung makahusga ka

parang hawak mo ang mundo.

Hindi ko hinihiling na mabigyan ng

pag-awit mo,

Ang pag-awit mong may

malisya sa tono.

Hindi ko alam kung anong

problema mo

Pero kung tingnan mo ay

parang hinuhubaran ako.

Hinuhubaran ang aking pagkatao,

sagad hanggang buto

Ano nga ba ako

sa paningin mo?

Hindi ako isang bagay,

Hindi ako isang laruan,

Lalo nang hindi isang estatwang

maaari mong titigan,

Babae ako.

Tao rin naman ako.

Ang hinihingi ko lamang

ay ang pagrespeto mo.