?

 

Sino ka ba?

Bakit hindi ka maalis sa isip ko,

Hindi ka maalis sa aking gunita,

Kahit malabo pa ang iyong anyo,

Ni larawan mo ay di pa matamo.

 

Sino ka ba?

At ako ay napapangiti sa kaisipang

Balang araw ay magkikita din tayo.

Kahit parang ikaw ay nasa malayo,

O malapit ka lang ba na para kong

anino?

 

Sino ka ba?

Bakit hindi ako mapalagay kapag

naiisip ang pagsintang hatid mo,

Pagsinta na wagas at buong-buo,

Pag-ibig na puro at walang halo?

 

Sino ka ba?

At lagi ka na lamang sumasagi

Sa aking isip pati sa aking puso,

Ngunit minsan waring inilalayo,

Hindi ko maabot; hindi masuyo.

 

Sino ka ba?

Bakit ako’y sabik sa pagdating mo,

Kahit alam kong ikaw ay nasa plano,

Tamang panahon sa aki’y pinangako,

ng Maykapal na siyang nakakaalam

ng lahat ng ito.

___________________________________________________________________

There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.”

(Ecclesiastes 3:1)

2 thoughts on “?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s